STOWARZYSZENIE TWÓRCZOŚCI REGIONALNEJ BOBOWA

Koronka klockowa - ginące rękodzieło.

Zadanie ma na celu wspieranie procesu transmisji niematerialnego dziedzictwa kulturowego, unikatowej i zanikającej sztuki, rzemiosła tradycyjnie związanego z Bobową jakim jest koronka klockowa. Koronka klockowa to zanikające zjawisko i niewielu już ludzi kultywuje stare techniki rękodzielnicze.
Stowarzyszenie Twórczości Regionalnej stawia za cel priorytetowy podtrzymywanie i przekazywanie owej tradycji młodym pokoleniom, a poprzez to zwiększenie integracji lokalnej, jak i aktywności grup twórczych.
Ideą projektu jest ochrona i zachowanie ciągłości tradycji koronkarskich w Bobowej poprzez przekazanie wiedzy i umiejętności osobom tak by mogły tę umiejętność przekazywać dalej w celu ocalenia jej od zapomnienia, kultywowanie tradycji ludowej i lokalnej oraz rozpowszechnianie ginącej kultury, chronienie specyficznej dla miejscowości tradycji wytwarzania koronki klockowej.

Poniżej kolaż z materiałów filmowych nakręconych podczas trwania kursu...

...oraz kilkanaście zdjęć.

Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa
Koronka klockowa